O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie przygotowuję się do certyfikatu psychoterapeuty. Ukończyłam szkolenie pierwszego stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczę w konferencjach naukowych stale pogłębiając swoją wiedzę w dziedzinie psychologii, oddziaływań psychoterapeutycznych oraz medycznych aspektów z tym powiązanych. Brałam udział m.in. w”:

 • Konferencja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Psychologii ,,Bordeline, spacer po linie „- październik 2015
 • Konferencja naukowa Studenckiego Koła Neuropsychologii i Psychofizjologii Uniwersytetu Warszawskiego – 15 pazdziernika 2016
 • Kongres dla Psychologów i Psychoterapeutów  Dzieci i Dorosłych ,, Wielowymiarowość zmian cywilizacyjnych jako wyzwanie w psychologii’’- 8 grudnia 2016
 • Szkolenie „Expierience Based Idea Psychiatry Today” – patronat naukowy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie ,,Nowe wyzwania w uzależnieniach ‘’- luty 2018 .

W swojej pracy integruję nurt systemowy, humanistyczny i psychodynamiczny. W zależności od identyfikowanego problemu klienta korzystam także z technik terapii  poznawczo-behawioralnej. Jako psycholog pracuje od 2012 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W ramach cotygodniowej pracy terapeutycznej uczestniczyłam w terapii rodzinnej jako członek zespołu reflektującego w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie przy ulicy Boryszewskiej. Pracowałam także jako psycholog w Specjalistycznych Usługach Opiekuńczych w Warszawie udzielając wsparcia pacjentom będącym w trudnej sytuacji życiowej w ich środowisku domowym. Ponadto, uczestniczyłam w stażu w Zespole Psychiatrycznego Leczenia Środowiskowego w szpitalu w Tworkach oraz pracowałam jako psycholog na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, z którym jestem związana zawodowo do chwili obecnej. Pracuję z pacjentami psychotycznymi, zajmuje się diagnostyką psychologiczną, wsparciem terapeutycznym , prowadzę zajęcia psychoedukacyjne oraz treningi funkcji poznawczych dla osób z diagnozą schizofrenii, z zaburzeniami nastroju oraz chorobami otępiennymi. Pracuje również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną. Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Obszary pomocy:

 • żałoba, żal, poczucie straty
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA i DDD)
 • terapia par, rodzin i małżeństw/par mających trudności w komunikacji, w formułowaniu swoich potrzeb, ustaleniu granic, przechodzących kryzys albo nieoczekiwane zmiany, które utrudniają codzienne funkcjonowanie
 • choroba w rodzinie
 • depresja
 • trudności emocjonalne w relacjach z otoczeniem
 • poczucie lęku
 • fobia społeczna
 • niska samoocena
 • destrukcyjna złość
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zespól stresu pourazowego