Czym jest psychoterapia

Psychoterapia indywidualna
To proces  opierający się na regularnych spotkaniach (najczęściej z częstotliwością raz w tygodniu po 50 minut). Główną metodą pracy jest rozmowa, która pozwala spojrzeć na problemy  klienta z  różnej perspektywy i dotrzeć do tego, co może być przyczyną trudności i źródłem napięć dla klienta. Samo zrozumienie i odkrycie tego może być już pierwszym etapem do zmiany. Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji, w której zbierany jest wywiad, definiowany jest problem klienta, omawiane są cele i zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny.
Psychoterapia  par i małżeństw
To spotkania pary, lub małżeństwa odbywające się z częstotliwością co 2-3 tygodnie trwające 60 lub 90 minut. Głównym celem terapii par małżeństw jest poprawa jakości relacji między partnerami, odbudowanie poczucia bliskości, odnalezienia siebie nawzajem w związku, polepszenie wspólnej komunikacji, zrozumienie przyczyn obecnych trudności. Terapia par, małżeństw pomaga szczególnie w:
  • uświadomieniu swoich , ale także  wspólnych potrzeb  i oczekiwań partnerów z poszanowaniem granic swoich i partnera
  • lepszej komunikacji
  • konstruktywnym radzeniu sobie ze złością
  • przezwyciężaniu kryzysów  w związku wynikających z różnych przyczyn.
Psychoterapia rodzin
To spotkania wszystkich członków rodziny odbywające się co 3-4 tygodnie i trwające 1,5 godziny. Problemy poszczególnych członków rodziny takie jak trudności wieku dojrzewania dzieci, depresja, lęki, traumatyczne przeżycia, żałoba, trudne zachowania mogą wpływać na cały system rodzinny powodując napięcie, konflikty, wycofanie, wrogość, brak jasnej komunikacji. Czasem aby osiągnąć jednego członka rodziny, niezbędna jest zmiana wszystkich jej bliskich członków. Terapia rodzinna pomaga szczególnie :
  • zrozumieć przyczyny zachowania poszczególnych członków rodziny
  • poprawić komunikację w rodzinie
  • otwarcie wyrażać swoje potrzeby i uczucia
  • umiejętnie wyznaczać i szanować osobiste granice członków rodziny
  • lepiej radzić sobie ze złością i napięciem
  • konstruktywnie rozwiązywać konflikty
W przypadku terapii rodzinnej, terapii par, małżeństw  pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji  która trwa 50 min omawiane są trudności i cele pracy terapeutycznej.    Na trzeciej konsultacji zawarty zostaje kontrakt terapeutyczny.