Obszary pomocy:
 • żałoba, żal, poczucie straty

 • Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA i DDD)

 • terapia par, rodzin i małżeństw/par mających trudności w komunikacji, w formułowaniu swoich potrzeb, ustaleniu granic, przechodzących kryzys albo nieoczekiwane zmiany, które utrudniają codzienne funkcjonowanie

 • choroba w rodzinie

 • depresja

 • trudności emocjonalne w relacjach z otoczeniem

 • poczucie lęku

 • fobia społeczna

 • niska samoocena

 • destrukcyjna złość

 • zaburzenia psychosomatyczne

 • zespól stresu pourazowego